Rugged Realm 2022
Super-8 to 4K, 09.00 min, stereo sound
https://vimeo.com/669837852

Dear dreamer 2019
4K-DV / 18:24 min, stereo sound
https://vimeo.com/383627019

The Ambassador 2021
4K-DV / 06:45 min, stereo sound
https://vimeo.com/630218207

Babbling spring 2019
Super-8 to 4K / 02:43 min, stereo sound
https://vimeo.com/339135480

Estuary à la mode 2018
4K-DV / 05:15 min, stereo sound
https://vimeo.com/198494623

Double Positive 2016
4K-DV / 07:00 min, stereo sound
https://vimeo.com/194237514

End of the Pier 2015
HD-DV / 09:05 min, stereo sound
https://vimeo.com/135968962

In the garden 2012
HD-DV / 08:00 min, stereo sound
https://vimeo.com/62864052

Unseen Likeness Within 2010
DV / 04:16 min stereo sound
https://vimeo.com/122243362

Haunted Tate 2011
DV / 10:19 min, stereo sound

The Undone 2008
DV / 04:25 min, stereo sound